Tábory pre deti od 6 do 10 rokov a pre mládež

Tábory pre deti zamerané na ŠPORT a PRÍRODU

- víkendové podujatia počas celého roka
- letné pobytové športové tábory
- letné denné športové tábory
- kung fu tábory

- hry v prírode
- poznávanie prírody
- ručná výroba
- šport, bojové umenia
- filmová tvorba

Kotman 5

Soundtrack detského akčného filmu, ktorý bol vytvorený počas detských táborov

Kind regards

Skola Seliem

KONTAKT